Sveiser fra Elverum på oppdrag i CHILE

Aquatiq Hygiene Systems er et norsk selskap som leverer ekspertise, prosessutstyr og hygieneutstyr til den globale næringsmiddelindustrien. Da de trengte profesjonelle folk til å levere sveisetjenester i Chile, valgte de Kjetil fra Skjærbekk Sveis og Montasje AS. 

Daglig leder Svein Inge Holtesmo forteller at dette er et samarbeid som strekker seg tilbake til 2012 – 2013.

– Vi var på jakt etter profesjonelle og flinke folk som kunne bistå oss med sveisetjenester på våre prosjekter rundt om i verden, forteller han. – Og Skjærbekk Sveis og Montasje AS har vist seg å være en fantastisk samarbeidspartner. Jeg tror også de er fornøyd med det vi har bidratt med så langt, på prosjekter de har leid oss inn på, forklarer han og sier at samarbeidet går begge veier.

Bekjemper lakselus 
Holtesmo forteller at Kjetil Skjærbekk i øyeblikket arbeider på et prosjekt for bekjempelse av lakselus i Chile. Prosjektet strekker seg over en tre-ukersperiode. Firmaet har ellers prosjekter både i Canada, Shetland og Tasmania, for å nevne noen.

Aquatiq Hygiene Systems er delt inn i to segmenter. Det ene består av tjenester og utstyr til matproduksjon i storskala; fabrikker, slakterier og lignende. Det andre er utstyr for aquakultur, da spesielt med fokus på oppdrettsnæring og lakseoppdrett, forklarer han. – Der disse landene har sine anlegg, er temperaturen lik som den er i Norge – der det drives lakseoppdrett, sier Holtesmo.

– Det Kjetil arbeider med i øyeblikket, er montering av et system for bekjempelse av lakselus. I denne sammenhengen trenger vi profesjonelle folk som vet hvordan jobben skal utføres med tanke på de strenge sikkerhetskravene, fortsetter han. – Her er det snakk om et doseringssystem der medikamenter blandes med sjøvann. Medikamentene er etsende i sin ublandede form, så her må man være helt sikker på at alt er forskriftsmessig utført. Dette fikser Skjærbekk, smiler Holtesmo fornøyd.

Kulturforskjeller og god mat
På telefon fra Chile forteller Kjetil at han har trivdes godt med å jobbe med dette prosjektet.

– Klart vi merker det er kulturforskjeller både når det gjelder arbeid og fritid, sier han. – Blant annet når det gjelder arbeidstempo, orden og system. Vi har nok kommet et lite stykke lengre på det området, forteller han. – Men folkene her er utrolig trivelige! Og maten er helt fantastisk, så dette har vært en spennende og innholdsrik opplevelse for oss, avslutter han. – Men nå gleder jeg meg til noen dager med familien, før det bærer i vei på elgjakt!

Svein Inge Holtesmo holder kontakten med gutta via Skype og snakket nylig med dem for å få en oppdatering og utveksle erfaringer: – Det er Kjetil pluss en mann fra vårt firma, som er der og jobber nå. De gjør begge en kjempejobb. Bare noen dager til, så er de på vei hjem. – Det har vært en fin prosess og vi er veldig fornøyd med samarbeidet, legger han til.

 

Sveiser fra Elverum på oppdrag i CHILE